News

Europa se află în fruntea căutării energiei de fuziune, care oferă promisiunea unei energii abundente, sigure și durabile pentru viitor.
Această importantă investiție europeană stimulează inovarea industrială prin generarea de noi cunoștințe și produse derivate, deschide noi piețe și sporește competitivitatea întreprinderilor, promovând creșterea economică.

B1P Group este mândru să anunțe că va lucra la activitatea de modelare BIM pentru un sistem de uscare a azotului pentru sursa de fascicule SPIDER.
Echipamentul va fi instalat la Consorzio RFX Infrastructure, ca unitate de testare pentru EXPERIMENTUL SPIDER din cadrul proiectului de fuziune al Organizației ITER, cel mai avansat reactor de fuziune din istorie.

Fuziunea, reacția nucleară care alimentează Soarele și stelele, este o sursă potențială de energie sigură, fără emisii de carbon și practic nelimitată. Exploatarea puterii de fuziune este obiectivul ITER, care a fost conceput ca o etapă experimentală cheie între mașinile de cercetare a fuziunii de astăzi și centralele electrice de fuziune de mâine.

A trecut un an de la inaugurarea SPIDER, cea mai puternică sursă de ioni negativi din lume, care se află în slujba comunității de fuziune pentru a stăpâni tehnologiile cheie în domeniul sistemelor de încălzire puternice. Cunoștințele dobândite vor fi utilizate în ITER. Acesta este motivul pentru care este găzduită în ITER Neutral Beam Test Facility (Padova, Italia), un centru internațional de excelență științifică. F4E, Consorzio RFX, ITER India, Organizația ITER, împreună cu aproximativ 120 de companii, au contribuit la acest experiment prin componente, infrastructură și know-how. Valoarea componentelor plătite de F4E este de 34 de milioane EUR, în timp ce pentru India investiția a fost de aproximativ 3 milioane EUR. Consorzio RFX a finanțat construcția, plătind aproximativ 25 de milioane EUR. În hala adiacentă, un alt experiment – MITICA – este, de asemenea, în curs de desfășurare și se bazează pe contribuții din partea F4E, Consorzio RFX, ITER Japonia, Organizația ITER.

Ce este Iter? ITER, care în latină înseamnă „calea”, va fi cel mai mare experiment din lume pe calea energiei de fuziune. Va fi primul dispozitiv de fuziune care va genera mai multă căldură decât cea folosită pentru a începe reacția de fuziune, bazându-se pe o gamă impresionantă de tehnologii esențiale pentru a furniza energie de fuziune în viitor.

Dispozitivul ITER Milioane de componente vor fi integrate în cel mai mare dispozitiv de fuziune. Asamblarea dispozitivului va fi una dintre cele mai complexe operațiuni de inginerie. Europa este responsabilă pentru aproape jumătate din componentele aparatului, în timp ce celelalte șase părți vor trebui să livreze în mod egal restul. În Europa, fabricarea acestora este rezultatul colaborării dintre F4E, industrie și laboratoarele de cercetare

We will keep you in touch! www.yourbimsolution.com