News

Din perspectivă europeană, sectorul construcțiilor devine din ce în ce mai strategic pentru dezvoltarea economiei fiecărui stat membru, evoluând tehnologic și metodologic în ritmuri diferite. Cu toate acestea, toate părțile interesate recunosc principalele probleme care afectează procesul de construcție: lipsa instrumentelor digitale pentru o comunicare adecvată între proiectanți, companii și antreprenori, investițiile insuficiente în tehnologie și cercetare și dezvoltare și gestionarea deficitară a informațiilor atât în timpul construcției, cât și după aceasta.

În acest scenariu, se stabilește o nouă relație de colaborare între excelența italiană RINA și B1P Group, pentru a dezvolta o metodologie care poate evalua costurile și beneficiile monetare și nemonetare ale utilizării BIM în sectorul construcțiilor publice.

Această sinergie între cele două companii a fost inițiată în urma atribuirii unei licitații de către EASME, Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii a Uniunii Europene. Nevoia Uniunii Europene este de a crește gradul de conștientizare a utilizării metodologiei BIM în rândul tuturor autorităților contractante europene.

Metodologia de analiză cost-beneficiu dezvoltată de cele două companii italiene, RINA și B1P Group, va permite autorităților contractante europene să evalueze beneficiile pentru proiectele lor specifice și să ia decizii în cunoștință de cauză, chiar și pe termen lung. Modelul va fi validat prin demonstrarea relevanței și aplicabilității sale practice prin intermediul a 6 studii de caz, reprezentative pentru diferite tipuri de proiecte și tipuri de clădiri și infrastructuri.

Un manual de informare ușor de utilizat va fi apoi elaborat, publicat și pus la dispoziția tuturor autorităților contractante europene.

Tot datorită BIM, așadar, tehnologiei sale, procesului de proiectare și de gestionare a lucrărilor și controlului tuturor informațiilor referitoare la proiect, a început procesul de redresare a sectorului construcțiilor în Uniunea Europeană. Cu BIM și cu modelul Cost-Beneficiu, în curs de dezvoltare de către RINA și B1P Group, nivelul de calitate al proiectului este ridicat, permițând o detaliere mai mare a tuturor fazelor acestuia, reducerea timpului, scăderea marjelor de eroare și o reducere semnificativă a costurilor.